Ochrana dřeva před vlivy počasí

Volba nátěru

Nejdůležitějšími vnějšími činiteli , které ovlivňují vzhled dřeva jsou velké změny klimatických podmínek a vliv počasí, jako např. slunce, déšť, vítr, sníh, znečištěný vzduch apod.
K ochraně dřeva před poškozením, které je způsobeno různými vlivy počasí, je k dispozici mnoho různých nátěrových systémů. Který nátěr vybereme pro náš účel použití závisí na požadoveném vzhledu a podmínkách, jimž bude dřevo vystaveno (horské polohy, poloha u moře, městská zástavba apd.). Jednou z nejdůležitějších vlastnosti nátěru pro venkovní použití, který má kromě dekorativní především ochrannou funkci, je ochrana dřeva před příliš velkým navlhnutím.

Příliš velké navlhnutí způsobí rozměrovou nestabilitu dřeva, napětí ve dřevě, napětí mezi nátěrem a dřevem a napětí v samé vrstvě nátěru. Nadměrné navlhnutí způsobí popraskání a loupání nátěru, čímž nátěr ztratí svou ochrannou funkci. Změny teploty ovlivňují smršťování a roztahování vrstvy, což zvětší pravděpodobnost opadávání. Proto jsou např. v horských oblastech, kde se vyskytují velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí, poškození větší a častější.

UV záření způsobí degradaci povrchu dřeva a depolymerizaci vrstvy. Časté omývání vrstvy (srážky) může snížit jeho tloušťku a kvalitu. Smog a různé plyny z průmyslových areálu se smíchají s deštěm a vytvoří kyseliny, které způsobí korozi a opotřebení vrstvy. Jakmile se na nátěru objeví první poškození, musíme jej co nejdříve obnovit. Pouze tímto způsobem můžeme zabezpečit dlouhodobou ochranu. Před těmito poškozeními můžeme dřevo účinně ochránit kombinací konstrukční a povrchové ochrany.
Zabradli
Vhodně chráněné zábradlí před deštěm.

 

Doporučené intervaly pro obnovu

Klíč: 0 – není zatíženo vlivy počasí (uvnitř); 1- menší zátěž vlivy počasí; 2 – střední zátěž vlivy počasí; 3 – velká zátěž vlivy počasí; 4 – velmi velká zátěž vlivy počasí (přímá expozice)

ODSTÍN JEHLIČNANY LISTNÁČI nebo TROPICKÉ DŘEVO
Laky a lazury Krycí nátěry Laky a lazury Krycí nátěry
světlá střední a tmavá světlá astřední tmavá světlá střední a tmavá světlá astřední tmavá
0 5 a více let 5 a více let 5 a více let 5 a více let 5 a více let 5 a více let 5 a více let 5 a více let
1 5 a více let 3–4,5 roku 5 a více let 5 a více let 3–4,5 roku 5 a více let 5 a více let 5 a více lett
2 2–2,5 roku 3–4,5 roku 5 a více let 3–4,5 roku 3–4,5 roku 3–4,5 roku 5 a více let 5 a více let
3 méně než 2 roky méně než 2 roky 2–2,5 roku 2–2,5 roku méně než 2 roky 2–2,5 roku 3–4,5 roku 2–2,5 roku
4 méně než 2 roky méně než 2 roky méně než 2 roky méně než 2 roky méně než 2 roky méně než 2 roky 2–2,5 roku méně než 2 roky

 

Nátěry pro povrchovou ochranu dřeva

Nátěry pro povrchovou ochranu dřevěných povrchů se obecně dělí na:

  • emaily;
  • laky;
  • lazury.

Emaily jsou vrstvu tvořící silnovrstvé nátěrové hmoty, pomocí kterých úplně překryjeme texturu dřeva, a tím i možné chyby dřeva. Obsahují velké množství pigmentů, díky nimž jsou k dispozici v různobarevných odstínech. Jejich hlavní přednost je voděodolnost a nízká paropropustnost, což je též závada dřeva. Při vystavení předmětů povětrnostním vlivům dochází k propadávání nátěru, přes vrstvu pak proniká do dřeva vlhkost. Tím dochází k „pohybu“ dřeva a ke vzniku mikrotrhlin ve vrstvě nátěru. Příliš velká vlhkost ve dřevě se akumuluje, což způsobí vznik bublin a odstoupení (opadání) nátěrové vrstvy.

Laky jsou emaily bez pigmentů, v minulosti je lidé používali u dřeva v přírodě, když chtěli uchovat co nejpřirozenější vzhled dřeva. Při použití laků dochází k podobným potížím jako u emailů. Poněvadž laky neobsahují pigmenty nebo plnidla, je třeba dřevo (resp. jeho složky, které absorbují UV záření) chránit před žloutnutím a tmavnutím. Obvykle jsou do nich přidány takzvané UV absorbenty. Všechny hlavní složky dřeva jsou tudíž citlivé na UV záření, což platí především pro lignin. Výsledkem degradace ligninu je vznik látek, které se lehce omývají z povrchu dřeva. Omývání vodou a účinek UV záření způsobí rychlejší zbarvení povrchu do šeda a poškození dřeva, především čerstvého. Tak vznikne typický reliéfní povrch. Stupeň degradace je úměrný času vystavení slunečnímu záření, u přímého vystavení je ještě výraznější.

Lazury jsou méně odolné nátěry s menším obsahem pigmentu, které na dřevě tvoří tenkou průhlednou vrstvu, tak že je viditelná jeho textura. Lazury jsou vodoodpudivé, kvůli své velké prodyšnosti dřevu umožňují „dýchání“. V těchto případech vlhkost dřeva osciluje podstatně více než u nepropustných nebo málo propustných nátěrů (emailů). Kvůli vlivům počasí lazury pomalu erudují a tloušťka vrstvy se ztenčuje. Výhodou lazur je jednoduchost obnovy nátěru. Před opětovným nánosem povrch jen jemně obrousíme a otřeme, jedním nebo dvěma nátěry povrch obnovíme.

Údržba a obnova

Pro zachování vlastnosti dřeva doporučujeme pravidelné kontrolování všech dřevěných povrchů. U normální zátěže postačí kontrola jednou ročně. Zvláštní pozornost musíme věnovat horizontálním povrchům, protože jsou vystaveny povětrnostním vlivům více než vertikální. Také světové strany ovlivňují rychlost stárnutí nátěru; dřevěné povrchy na jižních a západních stranách jsou zatíženější než na severních a východních. Zvláštní pozornost musíme věnovat poškozením nábytku, které způsobeny kroupy, jelikož si jich obvykle všimneme, teprve až dřevo na místě poškození zešediví nebo se objeví modrá plíseň. V takových případech radíme, abyste poškozené místo ochránili pomocí lazurového nátěru (např. bezbarvého). Pak by měla v brzké době následovat obnova celkového nátěru.

laky

 

Nabízené produkty

Lazurový systém Bori

Produkty Bondex

Lazurový systém Chemolux

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *